Культурні Географії
culturalgeos@gmail.com /childrensgeographies

Про Нас


Культурні географії - громадська організація (м.Київ), діяльність якої направлена на розвиток громадського суспільства через посилення впливу культурного сектору та взаємодії в суспільстві на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Проекти Культурних географій спрямовані на підтримку культурної різноманітності й посилення історичної та суспільної ідентичності громадян. Працюючи з локальними спільнотами, ми створюємо умови для розвитку суспільного потенціалу та посилення взємодії між людьми та міськими просторами, сприяємо створенню міських та регіональних наративів через різноманітні учасницькі ініціативи та практики. Ми відкриті до співпраці з локальними спільнотами, митцями та активістами, науковцями та дослідниками, громадськими організаціями та муніціпалітетами.

Дитячі географії - ініціатива, що взаємодіє з дітьми та молоддю з метою розвитку відчуття присутності у міському просторі та включеності у міські процеси, використовуючи кросдисциплінарні освітні, мистецькі та дослідницькі практики.

Реалізуючи проекти у цьому напрямі, ми співпрацюємо з культурними та освітніми установами, громадськими організаціями, муніципалітетами, музеями та фестивалями по всій Україні, налагоджуючи співпрацю і з іноземними партнерами.

Що ми робимо:

  • Залучаємо молодшу аудиторію до дискусії з трансформації міських просторів та процесів взаємодії у міському середовищі;
  • Сприяємо посиленню дітей та молоді та оволодінню необхідним інструментарієм для участі у формуванні рішень у місті;
  • Допомагаємо дітям та молоді розвинути критичне мислення у місті, отримати базове розуміння процесів міського планування та принципів міської архітектури.